Politica de Confidențialitate

Notă de informare privind prelucrarea datelor personale ale participanților
din cadrul campaniei „Răsfață-te cu iubire și Neutrogena”

Operatorul de date

Această Notă de informare privind prelucrarea datelor personale ale participanților este adresată participanților la campania „Răsfață-te cu iubire si Neutrogena” („Campania”), organizată de SARANTIS ROMANIA SA, cu sediul social în Șoseaua București-Ploiești, nr. 172-176, Clădirea B, spațiul B2, et. 2, sector 1, București, CUI RO8601391, în perioada 23 februarie 2023 – 08 martie 2023 și vizează aspecte referitoare la prelucrarea datelor personale.

Datele dumneavoastră personale sunt colectate și prelucrate în continuare de către SARANTIS ROMANIA SA („Societatea"), în calitate de operator de date, prin intermediul furnizorului nostru de servicii, în calitate de persoană împuternicită, astfel cum este menționat mai jos.

Datele personale pe care le prelucrăm

Atunci când vă înscrieți să participați la Campanie, vom colecta de la dumneavoastră, în calitate de Participant, următoarele date personale:

 • numele și prenumele dumneavoastră complet;
 • adresa de e-mail;
 • IP-ul de pe care se accesează website-ul;
 • numărul de telefon;
 • bonul fiscal/factură eligibil/ă;
 • confirmare că aveți peste 18 ani.

De asemenea, dacă sunteți declarat Câștigător, vom putea colecta de la dumneavoastră și:

 • Adresa completă de livrare;
 • Semnătura;
 • Voce.

Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar și necesare desfășurării Campaniei, raportat la momentul înscrierii dumneavoastră prin mecanismul de înscriere descris în regulamentul Campaniei.

Nu există consecințe negative în cazul în care decideți să nu ne oferiți datele personale menționate mai sus. Cu toate acestea, datele dumneavoastră personale sunt necesare pentru a participa la Campanie, caz în care, dacă nu ne oferiți aceste date personale, nu putem să vă înregistrăm ca participant sau să vă acordăm premiul.

Scopurile prelucrării și temeiul legal

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în scopul organizării și desfășurării Campaniei, pentru a vă putea permite participarea la aceasta și, în cazul în care ați fost declarat câștigător, pentru a vă acorda premiul. Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului la care sunteți parte, și anume regulamentul Campaniei cu care sunteți de acord în momentul înscrierii.

De asemenea, menționăm că, potrivit art. 42 alin. (2) din Ordonanta de Guvern 99/2000, vom publica lista cu Numele câștigătorilor, având la baza obligația noastră legală. Lista cu numele câștigătorilor și valoarea premiilor acordate va fi publicată la adresa www.premiiletale.ro.

Perioada de retenție

Cu excepția situațiilor în care prevederile legale ne obligă în sens contrar, vă vom păstra datele personale pentru o perioadă ce nu va depăși cât este necesar pentru a îndeplini scopul menționat mai sus.

În cazul in care nu sunteți declarat câștigător, datele dumneavoastră personale vor fi păstrate pentru o perioadă de 2 luni de la încheierea Campaniei.

În cazul în care sunteți declarat câștigător, vom păstra datele dumneavoastră în conformitate cu dispozițiile legale financiar-contabile aplicabile, pe o durată de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc acordarea premiului.

Transferul/Accesul la datele personale

La datele dumneavoastră personale vor avea acces furnizorii noștri de servicii. Societatea a încheiat cu acești furnizori de servicii contracte cuprinzând clauze obligatorii cu privire la asigurarea securității, integrității și confidențialității datelor dumneavoastră personale, în conformitate cu dispozițiile legale.

S.C. Mullen Lowe S.A., STANDARD WEB S.R.L, Mullen Lowe Profero S.A., și MEDIAPOST HIT MAIL SA, în calitate de furnizori ai serviciilor de administrare a Campaniei. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Regulamentul.

Organizatorul poate, de asemenea, să furnizeze datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți, care furnizează servicii de curierat, servicii de suport IT sau servicii tehnice, de audit sau către alți consultanți sau furnizori ai săi în scopurile menționate mai sus. Organizatorul poate, de asemenea, să dezvăluie autorităților datele cu caracter personal primite de la dvs., după cum este necesar sau permis de prevederile legale, consultanților externi si/sau instanțelor. Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate unor astfel de terți doar în măsura în care este necesar în legatură cu activitățile Organizatorului și/sau cu scopurile enumerate de mai sus sau este altfel autorizat, cerut sau permis de lege.

Menționăm că datele dumneavoastră personale nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European fără consimțământul dumneavoastră și fără implementarea unor garanții suplimentare adecvate, conform dispozițiilor legale.

Securitatea datelor personale

Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice considerate necesare pentru asigurarea securității, integrității și confidențialității datelor dumneavoastră personale.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Drepturile de care beneficiați

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale:

 1. Dreptul de acces la datele personale;
 2. Dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor personale;

iii.   Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale;

 1. Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră personale;
 2. Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
 3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;

vii.  Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. În consecință, nu vom mai avea dreptul să continuăm prelucrarea datelor pe baza consimțământului (de ex. nu veți mai primi comunicări comerciale din partea Organizatorului);

viii. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale sau dacă doriți să ne adresați orice solicitare, precum și să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale, ne puteți contacta la ro-gdpr@sarantisgroup.com. Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 1 lună. Vă rugăm rețineți că datele sunt stocate, conform punctului D.

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere împotriva noastră către Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, puteți să vă adresați împotriva noastră și, în mod direct, instanțelor de judecată competente.

Orice modificare a informațiilor cuprinse în prezenta Notă de Informare va fi adusă la cunoștința dumneavoastră – nicio modificare a Notei de Informare nu va afecta drepturile pe care vi le conferă legea.

Vă mulțumim că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi informarea cu privire la modul în care prelucrăm datele. Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice nelămuriri.

Verifică politica de confidențialitate Johnson & Johnson
2024 © Johnson & Johnson Consumer Europe. Toate drepturile rezervate.
Suport Clienți:
suport@premiiletale.ro
cogcrossmenu